Fiskeskolen sesong 5, episode 3: Vinterfiske etter torsk

Torsken er i en særstilling blant de norske fiskene. Det er den det spises mest av nasjonalt, det er den det eksporteres mest av globalt og det er den flest fiskere har lyst å fange når de er på fisketur i sjøen.

Torsken I Norge kan i grove trekk deles opp i fire kategorier: kysttorsk, fjordtorsk, nordsjøtorsk og skrei. Mange tror at disse er fire egne arter, men dette stemmer ikke. Tvert imot tilhører de fire grupperingene en og samme art, Gadus morhua.

Det er kysttorsken og fjordtorsken folk flest fisker på året igjennom, og navnene gir i seg selv en god pekepinn på hvor en finner fisken. Lokalnavn som taretorsk og rødtorsk brukes på begge torskekategoriene, men den rødlige fargen det her refereres til handler utelukkende om levesett. Nede i taren, på skalldyrdiett, kan nemlig torsken få en fargedrakt i alle nyanser av rødt, og ingenting er mindre normalt enn noe annet.

De to andre kategoriene av torsk vi har i Norge, skrei og nordsjøtorsk, er havlevende fisk. Skreien holder til i Barentshavet store deler av året, mens nordsjøtorsken naturlig nok er hjemmehørende i Nordsjøen. Om vinteren forandres derimot spillereglene fullstendig, og begge kategoriene av havvandrende torsk trekker inn mot norskekysten for å beite seg opp i forkant av gytingen tidlig på våren.

Skreien er utvilsomt den mest storvokste av torskene, og denne trekker stort sett inn mot land i de nordligste fylkene, selv om det finnes hederlige unntak også lenger sør i landet. Langs vestlandskysten er det derimot nordsjøtorsken som dominerer. Tidlig på våren gyter denne inne i fjordene, men før den kommer så langt bruker den januar og februar på å meske seg i sild og småsei på- og rundt grunntoppene ute i havet.

I årets tredje episode av Fiskeskolen er det nettopp den vandrende nordsjøtorsken, den såkalte ferdafisken, John Ivar Askevold og Endre Hopland er på jakt etter. Utstyrt med Søvik Torsken- og Søvik Røst-pilker, samt opphengere fra Eddystone Eel, går ferden til undervannsformasjonene vest av Askvoll, et område som historisk sett har levert mye fin torsk på denne årstiden. Hvordan går det i januar 2021? Dette får du vite om du tar en kikk på episoden, og en rekke gode tips og triks får du med på kjøpet.

PS: Torsken som art utgjør en stor og livskraftig stamme i Norge, men enkelte steder sliter den likevel tungt, og da særlig i Sør-Norge. Faktisk er torskestammen i Oslofjorden og flere omliggende områder fullstendig i knestående, noe som har ført til både strenge fiskerestriksjoner og stedvis totalfredning av torsken som art. Husk derfor å sjekke lokale regler før du reiser på torskefiske i Sør-Norge.

Relaterte Innlegg

ForsideKategorierØnskelisteKontoKategorier
Søk