Norske stangfiskere landet 24 størjer i 2020

I løpet av årets historiske rekreasjonsfiske etter makrellstørje, ble det landet 24 fisker. Neste år kan kvoten bli utvidet.


Av: Endre Hopland

Den norske totalkvoten på makrellstørje var i 2020 på 312 tonn. Av disse var ett tonn satt av til merk- og slipp, mens fem tonn var reservert et rent rekreasjonsfiske, begge deler med stang. Til sammen 24 team ble godkjente for å delta i stangfisket etter verdens sterkeste fisk, hvorav 18 kunne fiske både på merk- og slipp-kvoten og på rekreasjonskvoten.

Inntil de fem tonnene eventuelt ble fisket opp, kunne hver båt høste en fisk, som Havforskningsinstituttet fikk hente prøver fra, før kjøttet fordeles på teamet som fanget fisken. Videredistribusjon av kjøttet mot penger er ulovlig.

På årets sensommer og høst ble det landet 24 makrellstørjer med stang langs norskekysten, fra lengst sør i Skagerrak til lengst nord på Møre. Ti av disse ble høstet, mens ni ble satt tilbake igjen med floytagg og fem med satellittmarke. Satellittmerkingen skjedde i regi av Havforskningsinstituttet, og det var HI sitt eget team som landet fire av de merkede fiskene. Den siste ble tatt av et av teamene som fisket på Mørekysten.

Fire av de fem størjene ble merket nord for 61 grader, noe som ifølge NJFF gjør dem til de nordligste satellittmerkingene var makrellstørje noen gang. Den femte fisken merket Havforskningsinstituttet vest av Bulandet i gamle Sogn og Fjordane.  

Årets stangfiske etter størje er utvilsomt en suksess, med mange merkede fisker og massevis av verdifulle vevsprøver fra de høstede fiskene. Fiskeridirektøren anbefaler derfor at både rekreasjons- og merk- og slipp-fisket etter verdens sterkeste fisk videreføres også i 2021, med de samme kravene og vilkårene som i år.

Det foreslås også at de som ble godkjent for å være i mannskapspoolen i 2020 ikke trenger ny godkjenning, men blir en del av poolen også i 2021. Alle som ønsker å fiske foreslås likevel å måtte melde seg, og de som skal fiske må fortsatt gjøre dette gjennom et godkjent lag. Lagene må som i år godkjennes av Fiskeridirektoratet for fiske neste år. Dette gjør at det kan komme nye lag inn og eksisterende lag kan endres. Dersom det meldes på flere lag enn det til slutt gis tillatelse til, betyr det dessverre også at enkelte lag som fikk tillatelse i år, ikke nødvendigvis vil få godkjenning i 2021. Dette støttes av Norges Jeger og Fiskerforbund, som hele veien har jobbet i kulissene for at stangfiskerne skal få sin del av kaken.

– Den største suksessfaktoren i 2020 var at en ga tillatelse til seks ganger så mange fiskelag som i 2019. Med flere båter på sjøen er det mye større muligheter til å oppdage fisk, og finne rett metode avhengig av hvordan makrellstørjene oppfører seg, påpeker fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth.

Som kjent ble det ikke satt noen grense for antall team under årets fiske, men alle som deltok måtte forhåndsgodkjennes av Fiskeridirektorat. NJFF mener denne tankegangen bør videreføres, noe som forhåpentligvis vil gi flere lag mulighet neste år. Da er det nemlig foreslått en økt kvote for rekreasjonsfisket, samt å utvide høstingen til å omfatte to fisker per team. Så gjenstår det å se hva som faktisk blir realiteten.

Relaterte Innlegg

ForsideKategorierØnskelisteKontoKategorier
Søk