Nye regler for kveitefiske – disse gjelder også for stangfiskere

Med virkning fra 1. juni i år er det innført nye regler i det norske kveitefisket, både hva fredning og minstemål gjelder. Neste år kan det bli ytterligere innstramninger i fritids- og turistfisket.

Frem til nå har kveitene vært fredet sør for 62 grader i tidsrommet 20. desember til 31. mars. Fra og med forrige uke gjelder denne fredningen hele landet. Det vil si at en ikke har lov å fiske målrettet etter kveite med noen form for redskap i denne perioden, uavhengig av hvor i Norge en befinner seg.

I tillegg til dette utvides minstemålgrensen på kveite fra 80 til 84 centimeter, mens maksmålet på 200 centimeter opprettholdes.

Regelverket sier at all kveite som er mindre enn 84 centimeter og levedyktig skal settes tilbake. Fisk som er i så dårlig forfatning at de ikke kommer til å overleve skal avlives.

Kveiter over 200 centimeter skal derimot settes tilbake igjen, uansett tilstand. Fiskeridirektoratet og Mattilsynet begrunner dette med at så store kveiter er så fulle av miljøgifter at de ikke er menneskemat.

– Både fartøy og personer

Regelverket er som vanlig laget for det kommersielle fisket, som også innbefatter fritidsfisket, der igjen stangfisket er innbakt. Lovverket blir derfor det samme for alle som fisker med stang som for de store båtene med langliner og garnlenker.

I forskriftene vises det stort sett til fartøy og flåter når det snakkes om regler rundt fangst, og dette kan selvsagt virke litt perifert for en som ikke gjør annet enn å pilke fra en jolle eller kystmeite med to stenger i et strømsund. Derfor har vi spurt Fiskeridirektoratet helt konkret om hva som nå er gjeldende regelverk for stangfiske etter kveite.

– Gytefredningen for kveite i perioden fra og med 20. desember til og med 31. mars gjelder alle redskaper, også ved fiske med stang eller håndsnøre. Bestemmelsen sier at det er forbudt å fiske kveite i tidsrommet fra og med 20. desember til og med 31. mars, jamført høstingsforskriften paragraf 39, første ledd. Bestemmelsen gjelder både fartøy og personer, og det er dermed ikke unntak for fiske fra land. Minstemålet gjelder også for alle, svarer seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Bernt Bertelsen, på vår forespørsel.

Kveitefiske først til våren

Dette betyr at alle former for målrettet fiske etter kveite må opphøre fra rett før jul og helt frem til 1. april. Innen det norske stangfisket vil dette særlig ramme en del fiskecamper, og da spesielt de som spesialiserer seg på kystmeite.

Det er stort sett torsken eller skreien som er taretarten til de som besøker campene i de kalde månedene, men en del går også etter kveite. Dette må de nå altså utsette til våren.  

Bakgrunnen for de nye reglene er ifølge Fiskeridirektoratet økte kveitefangster i nord, og et ønske om å unngå den samme kollapsen i nord-bestanden som vi har fått i sør.

– Kveitebestanden synes å ha hatt en positiv utvikling med god rekruttering i nord, men grunnet økt fangstinnsats i fisket er det nå innført nye reguleringer. I sør har bestandssituasjonen vært svak over lang tid, noe som innebærer at det her er behov for gjenoppbygging. Utvidet fredning i gyteperioden, økt minstemål, nye redskapsbegrensninger og rapporteringskrav er blant reguleringene som trådte i kraft 1. juni 2023, opplyses det.

Nye reguleringer neste år

De aktuelle redskapsbegrensningene i det kommersielle kveitefisket er begrensninger til maksimalt 1200 krok og 15 000 meter samlet lengde per døgn under linefiske. I garnfisket etter kveite gjelder nå en begrensning på 150 garn på 27,5 meter per fartøy. Samtidig er det innført krav om innrapportering av faststående redskaper i kveitefisket. Dette gjelder også innenfor fjordlinjene, og rapporteringskravet omfatter blant annet posisjoner og antall meter garn i de enkelte lenkene og antall krok i de enkelte linesettene.

Røktingskravet for garn og liner i fisket etter kveite og breiflabb er også endret, fra tidligere minst hver tredje dag til at røktingskravet nå er satt til minst hver fjerde dag. Dette gjøres ifølge direktoratet for å tilrettelegge for en mer rasjonell drift.

Fiskeridirektoratet kan ellers opplyse om at en ny høring vil finne sted i løpet av neste år. Her er det ytterligere reguleringer i fritids- og turistfisket etter kveite som skal vurderes, uten at det avsløres flere detaljer rundt dette. 

NYE REGLER: Fra og med 1. juni i år er kveitene fredet mellom 20. desember og 31. mars over hele landet. Nytt minstemål er 84 centimeter. For ordens skyld er kveiten Jenny Askevold her har fått 90 centimeter, og tatt i mai. (Foto: John Ivar Askevold)

Relaterte Innlegg

ForsideKategorierØnskelisteKontoKategorier
Søk