Seks tonn av størjekvoten er satt av til stangfiske

Det er nå klart at den totale norske størjekvoten for 2020 blir på 311,95 tonn. Av disse er seks tonn satt av til merk- og slipp og rekreasjonsfiske. Søknadsfristen for å delta i fisket er 16. april.


Av: Endre Hopland 

Av den norske totalkvoten for 2020 er 256 tonn satt av til ringnotfartøy og 19 tonn til linefartøy. Det er også satt av 24,95 tonn til bifangst av makrellstørje i det kommersielle fisket etter andre arter dette kalenderåret.

Seks tonn er altså øremerket stangfiske, primært merk- og slipp, men også med mulighet for å ta livet av inntil seks tonn fisk.

I fjor ble bare ett tonn av den norske totalkvoten satt av til merk- og slipp-fiske med stang. Fire båter deltok og fire størjer ble landet, merket og satt tilbake igjen. Nå er altså stangfiskekvoten seksdoblet.  

Hvordan fisket skal gjennomføres i praksis, hvor mange båter som får delta og hvordan praksisen med release kontra kakking av fisk blir, er foreløpig ikke avgjort, men Fiskeridirektoratet oppfordrer interessenter til å sende inn en søknad innen 16. april. Yrkesbåten må søke om fiske innen 19. mars.

– For å få delta i rekreasjonsfisket må det aktuelle laget også delta i merk- og slippfisket etter makrellstørje, så fremt nødvendige tillatelser til dette fisket blir gitt av relevante myndigheter. Fisken som fanges i merk- og slippfisket må merkes med spagettimerke, melder Direktoratet.

Nå i vinter har Norges fremste Big Game-ekspert, Morten Ruud, reist land og strand rundt og kurset størjeinteresserte nordmenn i grunnleggende Big Game-fiske. Tanken er at alle som har deltatt på disse kursene skal kunne delta som mannskap under sommerens og høstens stangfiske etter størje. Om dette faktisk blir en realitet er ennå usikkert, men det er i alle fall hevet over all tvil at det etter vinterens kursing finnes langt mer kunnskap om størjefiske blandt norske stangfiskere.

– For merk- og slipp- og rekreasjonsfisket er søknadsfristen satt til 16. april 2020. Eget skjema for påmelding vil bli lagt ut på våre nettsider i løpet av kort tid, melder Fiskeridirektoratet .

Relaterte Innlegg

ForsideKategorierØnskelisteKontoKategorier
Søk