Laks – den sølvblanke sjefen i elva (utstyr, video, tips og triks)

Laksen er selve symbolet på urkraften og den naturlige villskapen i det norske fisket. Den sølvblanke kjempen er sjefen i elva.

Lakserognen klekkes i rennende ferskvann, og her vokser plommesekklarven opp til å bli yngel. Etter noen år på yngelstadiet, vanligvis to til fem, går den gjennom en smoltifisering, der den vesle laksen gjør seg klar for å forlate fødeelven sin, og ta fatt på flere med næringsvandring i det store havet. Sirkelen er sluttet når den til slutt vandrer tilbake til sin fødeelv som kjønnsmoden, slik at dens viktige genmateriale på ny kan føres videre.

Laksefisket i Norge har lange tradisjoner i både elv og sjø, der historisk sett egentlig bare fantastien satte grenser for hvilke fangstredskaper som kunne brukes. Fremdeles drives det kvotefiske etter laks med både not og garn, men det er stangfisket som er klart mest utbredt. Og selv om det fiskes en god del laks med stang i sjøen, er det ingen tvil om at elvefisket etter laks om sommeren er det som er mest populært.

Laksen er en strålende fighter på sportsfiskeutstyr, og en høyt aktet matfisk. Reglene for laksefiske er likevel strenge, og en må ha betalt både nasjonal fiskeravgift og ha gyldig fiskekort for å kunne fiske etter arten. Mange elver har også egne regler rundt antall laks det er lov å ta, antall fiskere som kan fiske om gangen, hvilke agn/kunstagn en kan bruke, minstemål og sesong. Husk derfor på å sette deg inn i hvilke regler som gjelder der du har tenkt å fiske.

I filmene under får du gode tips og triks til laksefisket, både tidlig på året og et stykke ut i sesongen:

Relaterte Innlegg

Nyheter

Ny laksespinner med UV-lakk

Laksespinnerne fra Søvik har mang en blankfisk på samvittigheten. I år utvides laksespinnersortimentet til Seeberg med nyheten Søvik Atlantic Salmon Spinner. Spinnerfisket etter laks er

Read More »
ForsideKategorierØnskelisteKontoKategorier
Søk